Informātikas skolotāji! Tāpat kā pagājušajā gadā, arī šogad augustā tiek plānoti programmēšanas kursi, lai palīdzētu jums sagatavoties Start (IT) lekciju kursa pasniegšanai skolās. Piedāvājam programmēšanas kursus informātikas skolotājiem ar un bez iepriekšējām zināšanām programmmēšanā.

Programmēšanas kursi bez iepriekšējām zināšanām programmēšanā:

Kursu mērķis ir sniegt nepieciešamās programmēšanas zināšanas, lai jūs varētu sagatavoties Start (IT) programmēšanas kursa pasniegšanai skolēniem. Kursu ietvaros tiks apgūta programmēšanas valoda Java caur Android aplikāciju veidošanu. Skolotāji tiks iepazīstināti ar integrēto programmēšanas vidi Eclipse un Android - aplikāciju izstrādes instrumentiem. Veidotās aplikācijas tiks apskatītas gan emulātorā, gan fiziskajos Android-aparātos.Tiks apskatītas Android-aplikāciju sagataves, ar kuru palīdzību tiks ilustrēti atšķirīgie programmēšanas un algoritmu aspekti. Kursi paredzēti informātikas skolotājiem, kuri vēlas apgūt Java programmēšanas valodu un pasniegt programmēšanas nodarbības skolēniem.

Programmēšanas kursi ar priekšzināšanām:

Kursi paredzēti informātikas skolotājiem, kuri beiguši Start (IT) programmēšanas kursus pagājušajā vasarā. Kursu mērķis ir sniegt atbildes uz neskaidrajiem jautājumiem, kas radušies Start (IT) pirmā mācību kursa ietvaros. Tāpat iepazīstināsim ar nākamā mācību gada tēmām, uzdevumiem un iespējamiem jautājumiem lekciju satura apguvē. Nākamajā mācību gadā tiks apskatīti iepriekš kursā neiekļautie programmēšanas mācību priekšmeta standarta jautājumi. Kursi notiks Rīgā, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē Meža ielā 1. Kursu datumi:

  • 4. – 8.augusts (kursi bez priekšzināšanām)
  • 18. – 20.augusts (kursi ar priekšzināšanām)

Kursi ir bezmaksas. Jūsu pieteikumus gaidīsim līdz š.g. 16. jūnijam!