(30.07.2013) Par reģistrācijas pārtraukšanu

Paldies par Jūsu interesi iesaistīties izglītības projektā Start (IT)!

Esam saņēmuši vairāk kā 270 pieteikumus bezmaksas kursiem informātikas skolotājiem „ Programmēšanas pamati” augustā. Lai varētu nodrošināt kvalitatīvu mācību procesu un tehnisko nodrošinājumu, šobrīd reģistrācija kursiem tiek slēgta pirms plānotā pieteikšanās termiņa beigām. Tomēr, ņemot vērā lielo atsaucību un interesi, plānojam organizēt šādas apmācības arī turpmāk, iepriekš par to izziņojot plašsaziņas medijos un mūsu mājas lapā.

Ar cieņu,

Start (IT) organizatori

Par kursiem

Kursi notiks Rīgā, RTU Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē Meža ielā 1. Kursu datumi:

  • 12. – 16.augusts
  • 26. – 30.augusts

Kurss ietvers pamatzināšanas par Java valodu, platformas darbību, materiāla saturu un tajā iekļautām sagatavēm.

Kursu mērķis ir palīdzēt skolotājiem pašiem apgūt nepieciešamās zināšanas apjomā, kas ļaus pasniegt programmas „Start (IT) saturu skolēniem. Skolotāji tiks iepazīstināti ar platformas darbības iespējam – kāda funkcionalitāte būs pieejama skolēniem, skolotājiem un vecākiem, kādā veidā tiks vadītas videolekcijas, tiks veikti pārbaudes jautājumi un praktiskie uzdevumi.

Kursu ietvaros tiks padziļināti apgūta programmēšanas valoda Java caur Android aplikāciju veidošanu. Skolotāji tiks iepazīstināti ar integrēto programmēšanas vidi Eclipse un Android-aplikāciju izstrādes instrumentiem. Veidotās aplikācijas tiks apskatītas gan emulātorā, gan fiziskajos Android-aparātos.Tiks apskatītas Android-aplikāciju sagataves, ar kuru palīdzību tiks ilustrēti atšķirīgie programmēšanas un algoritmu aspekti. Kursi paredzēti skolotājiem, kuri pasniedz informātiku skolās, vēlas apgūt Java programmēšanas valodu un pasniegt fakultatīvos programmēšanas kursus savā skolā.