Aicinām skolotājus reģistrēties augsta līmeņa programmēšanas mācību turpinājumam!

IT Izglītības fonds - Start(IT) jau otro gadu realizē augsta līmeņa programmēšanas mācības Tehnoloģiju jomas pedagogiem. Šī gada augustā pirmā līmeņa mācības uzsāka 36 skolotāji no visiem Latvijas reģioniem. Pirmā līmeņa mācību laikā pedagogi zinošu mentoru un lektoru vadībā apgūst un pilnveido zināšanas un prasmes tematos, kas ir iekļauti programmēšanas pamatkursa programmā vidusskolai (Programmēšana I).

Lai pedagogi labāk sagatavotos programmēšanas satura pasniegšanai arī augstākajā apguves līmenī (Programmēšana II), IT Izglītības fonds aicina pedagogus reģistrēties augsta līmeņa programmēšanas mācību turpinājumam.

Otrā līmeņa mācības tiks uzsāktas 13. novembrī un divos posmos ilgs līdz martam. Mācībām aicināti pieteikties pedagogi, kuri ir pabeiguši IT Izglītības fonda - Start(IT) rīkotās pirmā līmeņa programmēšanas mācības, kā arī citi pedagogi ar pieredzi programmēšanā un tās pasniegšanā vidusskolā (iesniedzot paša izstrādātu projekta darba piemēru, kas atbilst dotajiem nosacījumiem* (skat.zemāk)). Mācības ir bezmaksas, mācību grupā tiks uzņemti līdz 30 dalībniekiem. Lai garantētu sadarbību vairāku mācību posmu garumā, pirms mācībām ir jāslēdz sadarbības līgums starp skolu un IT Izglītības fondu.

Pieteikšanās kursiem “Augsta līmeņa programmēšanas mācības, 2. līmenis” līdz 19. oktobrim, aizpildot šo pieteikšanās anketu.

Otrā līmeņa mācībās iekļauti tādi temati kā IT projektu vadība, manuālā un automātiskā testēšana, mākslīgais intelekts, mašīnmācīšanās, kā arī tiks sniegts ieskats nozares attīstībā un tiks dota iespēja pilnveidot zināšanas un prasmes programmēšanas priekšmeta pasniegšanas metodoloģijā. 

 

“Augsta līmeņa programmēšanas mācību, 2. līmenis” plānojums:

5.10.2020. - 19.10.2020.  - Pieteikšanās.

20.10.2020. - 23.10.2020. - Atlasīti un informēti uzņemtie dalībnieki. Tiek izsūtīti sagatavošanās materiāli.

13.11.2020. - Pirmā mācību diena (klātienē).

26.11.2020. - Otrā mācību diena (attālināti).

17.03.2021. - Trešā mācību diena (attālināti).

26.03.2021. - Ceturtā mācību diena, sertifikātu piešķiršana (klātienē).


Nosacījums dalībniekiem: Skolai ir jāsedz ceļa un pusdienu izdevumi (ja nepieciešams), un skolotājam ir jābūt līdzi portatīvajam datoram. Skolai jāslēdz sadarbības līgums ar IT Izglītības fondu. 

Organizētāji nodrošinās: Apmācību lektorus un mentorus, apmācību telpas, nakšņošanas iespējas, nepieciešamo programmatūru mācību procesam.

 

* Iesniedzamā projekta darba nosacījumi pedagogiem, kuri nav piedalījušies kursos “Augsta līmeņa programmēšanas mācības, 1. līmenis”:

Lai parādītu pietiekamas zināšanas, lūdzam iesniegt nelielu projektu, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

 1. Projekts ir tīmekļa vietnes formā - izmantots HTML, JavaScript.
 2. CSS stilu pievienošana nav obligāta, bet tiks uzskatīta par priekšrocību.
 3. Projekta HTML daļā nepieciešams parādīt zināšanas par dažādu tagu pielietošanu:
  • Teksta izkārtošana;
  • Saites;
  • Ievades formas;
  • Tabulas;
  • Attēli;
  • Tagu iekļaušana citos tagos.
 4. Projekta JavaScript daļā nepieciešams parādīt zināšanas par dažādu datu formātu veidošanu un to apstrādi:
  • Dažāda tipa mainīgo, masīvu veidošana un apstrāde;
  • IF, ELSE pielietošana;
  • Ciklu (loops) pielietošana;
  • JSON datu ielāde un apstrāde;
  • Funkciju, klašu pielietošana ar datu ievadi un izvadi dažādos formātos;
  • HTML tagu satura veidošana ar JS.

Atpakaļ