IT Izglītības fonda bezmaksas mācību materiālu piedāvājums Tehnoloģiju mācību jomā

Jaunais mācību gads ir pienācis un nes sevī daudz jaunumu un pārmaiņu. Sākot ar šo mācību gadu visās Latvijas skolās tiks attīstīta un mācīta Tehnoloģiju mācību joma, kas iekļauj tādus priekšmetus kā datorika, dizains un tehnoloģijas, inženierzinības, programmēšana u.c. specializētie priekšmeti, ko skolas ir izlēmušas piedāvāt apgūt saviem skolēniem.

Mēs IT Izglītības fondā aktīvi esam sekojuši līdzi pārmaiņu procesam izglītībā, un pateicoties mūsu atbalstītājiem un sadarbības partneriem, esam spējuši izveidot dažādus mācību materiālus, kas bez maksas ir pieejami ikvienam skolotājam un citiem interesentiem.


1. Startit.lv sadaļā “Datorika” ir pieejami mācību materiāli gan skolotājiem, gan skolēniem. Saturs ir paredzēts šī mācību priekšmeta pasniegšanai no 1. līdz 9. klasei.  Reaģējot uz izmaiņām datorikas priekšmeta plānojumā, ar skolotāja Ojāra Krūmiņa palīdzību esam veikuši Start(IT) izstrādāto materiālu salīdzinājumu ar datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 1., 4., un 7. klasei. Pārskatā iekļauti sasniedzamie rezultāti no programmas parauga, atbilstošās klases un stundas, kurās ir iespējams atrast materiālus datorika.startit.lv platformā, kā arī informācija par tematiem, kurus ir iespējams integrēt ar citiem mācību priekšmetiem. Detalizētu informāciju iespējams skatīt šeit: Pārskats - Skola2030 mācību programma un Start(IT) Datorikas mācību materiāli


2. Startit.lv sadaļā “Kursi” ir pieejami dažādi noderīgi video materiāli par programmēšanu un IT, tajā skaitā, kā izveidot pirmo mājaslapu un Android mobilo lietotni. Java un Android kursā ir pieejamas arī video materiālos izmantotās prezentācijas un uzdevumi. 


3. Esam izstrādājuši bezmaksas mājaslapu, kurā ikviens var apgūt dizaina domāšanas darba metodoloģiju, kas būs noderīga ne tikai mācot Tehnoloģiju jomas priekšmetus, bet arī daudzus citus: https://www.startdesign.lv/


4. Startdesign.lv mājaslapā pieejami arī “Dizains un Tehnoloģijas” priekšmetam izstrādātie mācību materiāli PDF formātā par četriem dizaina tematiem: digitālais produktu dizains, vides dizains, interjera dizains, modes dizains. Tajos iekļauta gan teorija, gan piemēri, gan praktiskie uzdevumi: https://www.startdesign.lv/dizains-un-tehnologijas


5. Bezmaksas tiešsaistes kurss Elements of AI, ko izstrādājusi Helsinku Universitāte un tehnoloģiju uzņēmums Reaktor, jau kādu brīdi ir pieejams arī latviešu valodā, un tajā esošo informāciju un uzdevumus ir iespējams integrēt tādos mācību priekšmetos kā datorika, programmēšana, dizains un tehnoloģijas, matemātika, bioloģija un citi.


6. Savukārt mūsu YouTube kanālā atrodami un skatāmi dažādi video materiāli, kas varētu būt noderīgi un palīdzēt mācīt Tehnoloģiju mācību jomas priekšmetus. Tos var atrast sadaļā Playlists: https://www.youtube.com/startitlatvia


Atpakaļ