IT Izglītības fonds

 

IT Izglītības fonda mērķis ir popularizēt informāciju tehnoloģijas (IT) nozari skolēnu un studentu vidū kā perspektīvu nākotnes profesijas izvēlē un palielināt skolēnu skaitu, kuri padziļināti apgūst programmēšanu pamatskolās, vidusskolās un augstskolās. Tāpat fonds strādā pie tā, lai veicinātu izglītības sistēmas attīstību un saimnieciskos procesus valstī, izvirzot informācijas tehnoloģijas nozari kā nākotnes ekonomikas pamatu, kā arī materiāli atbalstīt skolu un studējošo jaunatni IT apguvē. 

IT Izglītības fonda dibinātāji ir Accenture Baltics, Rīgas Tehniskā universitāte un MAK IT. Fonda atbalstītāji ir Emergn, EazyBI, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), ZAB Reihmanis & Partneri, VEFRESH, VISMA. Fonda sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC), Skola2030, Printful, "Elements of AI", Riga TechGirls, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA),  Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, Baltic3D.eu un portāls Skolēns.lv.

Start(IT), BITS, Dizains & Tehnoloģijas ir zināmākie IT Izglītības fonda projekti. 

IT Izglītības fonda pirmais projekts Start(IT) ir sociāls izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt skolēnu digitālās prasmes. Start(IT) ikvienam piedāvā bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv, kuru vidēji gadā apmeklē 60 000 unikālie lietotāji. Šajā portālā skolēniem, studentiem, skolotājiem pieejamas datorikas mācību programmas un izsmeļoši mācību materiāli, kas 2015.gadā sadarbībā ar VISC tika aprobēti 153 Latvijas skolās. Tāpat Start(IT) regulāri organizē datorikas un programmēšanas mācības un pasākumus, kurus vada dažādu uzņēmumi mentori. 

2020.gada septembrī visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, pie kā strādā Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Start(IT) veidotā datorikas satura aprobācijā iegūtās atziņas un piemēri ir ņemti par pamatu, lai attīstītu jauno datorikas mācību priekšmetu, kas būs viens no tehnoloģiju jomas priekšmetiem un tas tiks mācīts visās skolās no 1.klases.

IT Izglītības fonda otrais projekts BITS (Baltijas IT Sabiedrība) ir tēmēts uz to, lai Latvijas labākajām IT studiju programmām piesaistītu spējīgākos studentus no ārzemēm. Tas ir nepieciešams, lai sasniegtu darba tirgum nepieciešamos 3000 IKT absolventus gadā, kā arī tam, lai paaugstinātos studiju kvalitāte un celtos tās konkurētspēja globāli.

Latvijas mobilo sakaru operators SIA Latvijas Mobilais Telefons (LMT) un inovāciju kvartāls VEFRESH redz iespēju palīdzēt sagatavot vidusskolas pedagogus “Dizains un tehnoloģijas” mācību priekšmeta pasniegšanai, tāpēc 2019.gada decembrī tika pieņemts lēmums pievienoties IT Izglītības fondam un attīstīt jaunu trešo projektu. Mācību priekšmets “Dizains un tehnoloģijas” aizstās līdzšinējo mācību priekšmetu “Mājturība un tehnoloģijas” un skolām būs iespēja to piedāvāt kā izvēles kursu vidusskolas posmā. 

Kāpēc fonds un tā projekti ir nepieciešami?

Pirmkārt, pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Lai palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, jau skolas laikā ir jāmācas datorikas priekšmets, ieskaitot programmēšanu. Tāpat ir jāmaina priekšstati par programmēšanu un jāmudina skolēnus izvēlēties studēt un strādāt IT nozarē.

Otrkārt, lielākajai daļai skolēnu pašreiz nav iespējas skolā apgūt programmēšanas priekšmetu. Lai šo darba tirgū noderīgo prasmi padarītu pieejamāku, IT Izglītības fonds organizē skolotāju mācības, lai pēc iespējas vairāk skolās tiktu pasniegta programmēšana.

Visbeidzot, mēs vēlamies veicināt skolēnu, studentu un jebkura Latvijas iedzīvotāja digitālo prasmju attīstību. Mūsdienās tehnoloģijas kļūst visur klātesošas, tādēļ ar katru dienu kļūst būtiskāk ar tām apieties kā darbā, tā ikdienā.

Ietekme:

Fonds ir viens no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem starp privāto un valsts sektoru, kas liecina, ka uzņēmumi ir ieinteresēti atbalstīt fonda iniciatīvas, kā arī iesaistīties mūsdienīga mācību satura izstrādē.

Projekts ir ieguvis vairākus apbalvojumus un atzinības: 

  • 2016. gadā par izcilu ieguldījumu izglītībā Start(IT) saņēma AmCham Latvia balvu "Cilvēka izaugsmei";
  • 2017. gadā Start(IT) ieguva Accenture Global Awards balvu;
  • 2018. gadā UNESCO atzīst Start(IT) par vienu no 12 labākajiem IT izglītības projektiem.

 

Meklē mūs arī:    Youtube         Instagram         Facebook