IT Izglītības fonds

 

Pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā un pasaulē, tomēr tikai 3.8% no iedzīvotājiem darbspējīgā vecumā darbojas IT sfērā. Lai palielinātu nākotnes IT speciālistu skaitu Latvijā, ir svarīgi parūpēties, lai skolās datorikas priekšmetus, tostarp programmēšanu, būtu iespēja mācīties jau no pirmās klases. Tas sevī ietver ne tikai mācību materiālu izveidi, bet arī skolotāju apmācīšanu, lai veicinātu mācībspēka izpratni par to, kā mācību process izskatīsies nākotnē. IT izglītības fonda mērķi: 

  • Veicināt skolēnu un studentu interesi par informācijas tehnoloģijas (IT) nozari kā nākotnes profesiju;
  • Materiāli atbalstīt skolu un studējošo jaunatni IT apguvē;
  • Sekmēt izglītības sistēmas un saimniecisko procesu attīstību Latvijā, izvirzot IT nozari kā nākotnes ekonomikas pamatu.
  • Veicināt digitālo prasmju attīstību Latvijas sabiedrībā.

 

 IT Izglītības fonda ētikas kodekss

 

Fonda projekti

Start(IT)

Start(IT) ir IT izglītības fonda pirmais sociālais izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt skolēnu un studentu digitālās prasmes, dodot iespēju ikvienam bez maksas apgūt datoriku un programmēšanas pamatus. Šajā portālā pieejamas datorikas mācību programmas un materiāli, kas 2015.gadā, sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC), tika aprobēti 153 Latvijas skolās.
2020.- 2023. gadam visās Latvijas skolās pakāpeniski tiks ieviests pilnveidotais mācību saturs un pieeja, pie kā strādāja Valsts izglītības satura centra (VISC) projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā” (Skola2030). Start(IT) veidotā datorikas satura aprobācijā iegūtās atziņas un piemēri ir ņemti par pamatu, lai attīstītu jauno datorikas mācību priekšmetu, kas būs viens no tehnoloģiju jomas priekšmetiem un tas tiks mācīts visās skolās no pirmās klases.

Start(IT) ietvaros 2023. gadā tika uzsākts pilotprojekts, kura ietvaros, sadarbībā ar Accenture Baltics, tehnoloģiju jomas profesionāļi devās uz 15 Rīgas vidusskolām, lai pastāstītu 9. - 12. klašu skolēniem par viņu pieredzi strādājot IT jomā un kādas īpašības un profesionālās prasmes ir nepieciešamas, lai ar tehnoloģijām varētu nodarboties gan hobija līmenī, gan profesionāli, veidojot karjeru dažādās nozarēs. Caur profesiju pārstāvju pieredzes stāstiem rosinājām interesi 9., 10. klašu skolēniem izvēlēties ar STEAM saistītos padziļinātos kursus vidusskolā. 11. un 12. klašu skolēniem pastāstījām par studiju programmām Latvijā, kuras ir saistītas ar tehnoloģijām un eksaktajām zinātnēm.

BITS

Projekts BITS (Baltijas IT Sabiedrība) radīts, lai Latvijas labākajām IT studiju programmām piesaistītu spējīgākos studentus no ārzemēm. Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas darba tirgum atbilstošu IKT absolventu skaitu gadā, kā arī paaugstināt studiju kvalitāti un konkurētspēju globāli.

Start(Design)

IT izglītības fonda trešais projekts Start(Design) radīts ar mērķi nodrošināt ikvienam iespēju pašmācības ceļā apgūt dizaina domāšanu, kas kļuvusi par vienu no populārākajām darba metodoloģijām vadošajos IKT uzņēmumos Latvijā un pasaulē. 

 

Fonda ietekme:

IT Izglītības fonds ir viens no veiksmīgākajiem sadarbības piemēriem starp privāto un valsts sektoru, kas liecina, ka uzņēmumi ir ieinteresēti atbalstīt fonda iniciatīvas, kā arī iesaistīties mūsdienīga mācību satura izstrādē.

2022. gadā "Dizains un tehnoloģijas" mācību līdzekļu nominācija Dizaina gada balvai 2023

2022. gadā iegūta pateicība no Izglītības uz zinātnes ministrijas par ieguldījumu iedzīvotāju digitālo prasmju pilnveidē

2021. gadā parakstīts sadarbības memorands starp IT Izglītības fondu, Saeimas Informācijas tehnoloģiju un inovatīvas uzņēmējdarbības apakškomisiju un Izglītības un zinātnes ministriju par STEM (science, technology, engineering and mathematics) jomas veicināšanu izglītībā

2018. gadā UNESCO atzīst Start(IT) par vienu no 12 labākajiem IT izglītības projektiem

2017. gadā Start(IT) ieguva Accenture Global Awards balvu

2016. gadā par izcilu ieguldījumu izglītībā Start(IT) saņēma AmCham Latvia balvu "Cilvēka izaugsmei"