Izglītības projekts
"Start IT" uzņem ātrumu!

30. maijā tiek atklāta izglītības projekta "Start IT" mājaslapa www.startit.lv. Šobrīd mājaslapā būs pieejama vispārēja informācija par projektu un tuvākajām projekta aktivitātēm. Skolotāji tiek aicināti mājaslapā reģistrēties bezmaksas kursiem: "Programmēšanas pamati", kā arī pieteikties konferencei: "Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2013."

Lai sagatavotu skolotājus programmēšanas padziļinātā kursa apgūšanai un mācīšanai skolās, skolotāji bez priekšzināšanām programmēšanā aicināti pieteikties kursiem "Programmēšanas pamati". 5 dienu kursi notiks no 12. – 16. augustam un no 26. – 30.augustam. Kurss "Programmēšanas pamati" sniegs pamatzināšanas, kas nepieciešamas programmēšanas uzsākšanai – algoritmu pamatus, izpildāmā koda nepieciešamās sadaļas, programmas sadaļas, programmas koda saturu u.c. Reģistrēšanās pirmajiem kursiem notiks projekta mājaslapā www.startit.lv līdz 5.08.2013.

21. augustā informātikas skolotāji tiek aicināti apmeklēt konferenci: "Informācijas tehnoloģiju novitātes izglītībā 2013", kas notiks RTU telpās. Reģistrēšanās konferencei notiks projekta mājaslapā www.startit.lv līdz š.g.20.augustam.

"Skolotājiem ir svarīgi dalīties savā pieredzē un sekot nozares jaunumiem. Tas palīdz pedagoģiskajā darbā un ir tilts, kas ļauj skolēniem no skolas sola nokļūt darba tirgū. IT nozare mainās ļoti strauji un ir būtiski nepalaist garām jaunākās attīstības tendences", informē viens no konferences organizatoriem, Informātikas skolotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Oskars Lūsis.

Piebiedrojies Start(IT), Attīstīsim IT izglītību kopā!

Par izglītības projektu Start IT

Projekts uzsākts ar mērķi palielināt to skolēnu skaitu, kuri informātikas priekšmetu apgūst padziļināti, radīt skolēnos interesi par IT nozari, kā arī dubultot IT studentu skaitu Latvijas lielākajās augstskolās 3-5 gadu laikā.

Izglītības projekts piedāvā bezmaksas programmēšanas metodisko programmu, kas būs pieejama skolotājiem un skolēniem projekta mājaslapā no septembra. Skolotāji tiek aicināti izmantot šo programmu, lai uzsāktu fakultatīvā programmēšanas kursa pasniegšanu savās skolās. Projekta galvenā mērķauditorija ir 9.-12. klašu skolēni un informātikas priekšmeta skolotāji.

Projektu organizē IT uzņēmums "Accenture Latvijas filiāle", RTU, biznesa izglītības biedrība "Junior Achievement – Young Enterprise Latvija", Rīgas Valsts 1.ģimnāzija, Informātikas Skolotāju asociācija, Web & Mobile izstrādes uzņēmums "MAK IT". Projektam juridisko atbalstu sniedz zvērinātu advokātu birojs "Reihmanis&Partneri", informatīvi atbalsta – "A/S Delfi", "draugiem.lv", "AS Diena", "Star FM".