Izglītības projekts "Start IT"

Lai veicinātu informātikas priekšmeta popularitāti skolēnu vidū, kā arī palielinātu to skolēnu skaitu, kas apgūst informātikas priekšmetu padziļināti, jau trešo gadu tiek īstenots izglītības projekts Start IT vispārizglītojošajās skolās Latvijā.

Kāpēc šāds projekts ir nepieciešams?

Pieprasījums pēc IT speciālistiem pieaug ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā. Lai palielinātu IT speciālistu skaitu Latvijā, jau skolas laikā jāsniedz padziļinātas zināšanas informātikas priekšmetā, jāmaina priekšstati par programmēšanu, veicinot interesi izvēlēties IT nozari studijām un nākotnes profesijai. Šobrīd programmēšanas priekšmets nav pieejams visiem vidusskolu skolēniem, tāpēc ar projektu "Start(IT)” aicinām skolotājus piedāvāt fakultatīvās nodarbības programmēšanā saviem skolēniem.

Projekta mērķi:

  • Palielināt to skolēnu skaitu, kas informātikas priekšmetu apgūst padziļināti;
  • Palielināt IT studentu skaitu Latvijas augstskolās;

Projekta galvenā mērķauditorija:

  • 6 - 12. klašu skolēni un skolotāji

Projekta programma:

Projekta ietvaros ir izveidota metodiskā programmēšanas apmācību programma, kas ir pieejama gan skolotājiem, gan skolēniem šajā portālā. Programma veidota uz Java programmēšanas valodas bāzes. Metodiskā programma ietver vairāk kā 50 video lekcijas, uzdevumus un testus, ļaujot skolotājiem būtiski ietaupīt laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotos mācību stundām. Skolotāji aicināti izmantot šo programmu, lai pasniegtu fakultatīvās programmēšanas nodarbības savā skolā. Katru gadu programma tiek uzlabota un papildināta, ņemot vērā skolēnu sekmes un intereses. Kursa veidotāji ir īpaši padomājuši par to, lai programma būtu atraktīva tieši jauniešu auditorijai.

Projekta aktivitātes

Digital

Kursi skolotājiem bez priekšzināšanām:

"Programmēšanas pamati"

Teachers

Konference informātikas skolotājiem:

"Informācijas tehnoloģiju nozares izglītība 2013"