52 skolotāji pilnveido zināšanas programmēšanas mācībās

Šajā mācību gadā 52 skolotāji apguva pirmā un otrā līmeņa programmēšanas mācības, lai viņi varētu pasniegt optimālajā vai augstākajā līmenī programmēšanu vidusskolēniem pēc jaunā vidusskolas mācību satura pilnveides modeļa. Pirmā līmeņa mācības vairākos posmos pabeidza 33 skolotāji, bet otrā līmeņa mācības – 19 pedagogi. Mācības organizēja nodibinājums IT Izglītības fonds.

“Mēs vēlamies, lai skolēni ir nevis tikai tehnoloģiju patērētāji, bet lai viņi sevi ierauga no tehnoloģiju radītāja prizmas. Nav noslēpums, ka mūsdienās jaunieši daudz laika pavada pie ”ekrāniem”, tāpēc mēs cenšamies ieguldīt skolotāju mācībās, lai zinoši un motivēti pedagogi palīdzētu skolēniem iegūt viņiem nepieciešamās zināšanas un prasmes nākotnei. Apgūt programmēšanu saistošā un interesantā veidā mācību procesā bez skolotāju iesaistes ir teju neiespējami, tāpēc 2020./2021. mācību gada laikā IT Izglītības fonds turpināja veidot spēcīgu programmēšanas skolotāju kopienu,” uzsver IT Izglītības fonda vadītāja Zanda Zilgalve.

Pirmā līmeņa mācību cikla laikā dalībnieki pasniedzēju vadībā izstrādāja programmatūru – ķīmijas laboratorijas uzskaites sistēmu – tās lietotāja saskarni, datubāzi, iespēju saglabāt un saņemt datus no servera. Paralēli grupās mentoru vadībā skolotāji strādāja pie savām idejām, patstāvīgi īstenojot projektus, pielietojot mācībās apgūtās zināšanas un prames. Mācībās tika apgūti šādi temati: IT projektu izstrādes un dizaina process un tīmekļa risinājumu izveide (izmantojot HTML, CSS un JavaScript), Python programmēšana, klienta-servera arhitektūra, darbs ar serveri, SQL un darbs ar datubāzi.

Savukārt otrā līmeņa mācībās pedagogi apguva manuālo un automātisko testēšanu, Python programmēšanu, ieguva zināšanas par darbu ar projekta specifikāciju un testēšanas procesa dokumentēšanu, autentifikāciju un autorizāciju. Tāpat mācības sniedza ieskatu mākslīgā intelekta un mašīnmācīšanās jomā. Darba procesā gan pirmā, gan otrā līmeņa mācībās tika izmantoti rīki, ko ikdienā izmanto IT profesionāļi, – Visual Studio Code, Git, GitHub, komunikācijas platforma Slack u.c.

Pirmā līmeņa mācību saturu veidoja un pasniedza zinoši mentori un lektori no Accenture, eazyBI, Printful, Swedbank, Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, Mārupes Valsts ģimnāzijas, Ogres tehnikuma, Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas un Rīgas Ostvalda vidusskolas. Savukārt otrā līmeņa mācību saturu veidoja un pasniedza lektori no Accenture, Rīgas Valsts tehnikuma, Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas, kā arī tika piesaistīti vieslektori no IT nozares un Rīgas Tehniskās universitātes (RTU).

IT Izglītības fonda mērķis ir popularizēt IT nozari skolēnu un studentu vidū nākotnes profesijas izvēlē un sekmēt padziļinātu programmēšanas apguvi pamatskolās, vidusskolās un augstskolās. Fonds darbojas, lai veicinātu izglītības sistēmas attīstību un saimnieciskos procesus valstī, izvirzot IT nozari kā nākotnes ekonomikas pamatu. Vienlaikus tiek turpināts darbs pie dažādu mācību materiālu izstrādes un popularizēšanas. Start(IT), BITS, Dizains un Tehnoloģijas ir zināmākie IT Izglītības fonda projekti.

IT Izglītības fonda dibinātāji ir Accenture Latvija, RTU un MAK IT. Fonda atbalstītāji ir Emergn, EazyBI, Latvijas Mobilais Telefons (LMT), ZAB Reihmanis & Partneri, VEFRESH, VISMA. Fonda sadarbības partneri ir Valsts izglītības satura centrs (VISC), Skola2030, Printful, Elements of AI, Riga TechGirls, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), Latvijas Universitāte, Transporta un sakaru institūts, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, Baltic3D.eu.


Atpakaļ