Aicinām reģistrēties augsta līmeņa programmēšanas mācībām!

Rudenī uzsācies ne tikai mācību gads skolēniem, bet IT Izglītības fonds - Start(IT) piedāvā jau trešo gadu Tehnoloģiju jomas skolotājiem uzsākt bezmaksas augsta līmeņa programmēšanas mācībās, kurās pedagogiem būs iespēja apgūt un pilnveidot zināšanas un prasmes tematos, kas ir nepieciešami, lai vidusskolās īstenotu programmēšanas kursu, balstoties uz Skola2030 izstrādātā vidusskolas satura pilnveides modeļa. Pedagogiem, kas sekmīgi pabeigs mācības, izpildot izvirzītos kritērijus, IT Izglītības fonds izsniegs Valsts izglītības satura centrs apstiprinātu sertifikātu par kursa pabeigšanu.

Pirmā līmeņa mācības tiks uzsāktas 20. oktobrī un ilgs līdz aprīlim. Mācībām aicināti pieteikties pedagogi ar priekšzināšanām programmēšanā un kas pasniedz vai potenciāli nākotnē varētu pasniegt augsta līmeņa programmēšanu vidusskolas vecuma skolēniem. Apmācības ir bezmaksas, un mācības notiks 60 dalībnieku lielā grupā. Lai garantētu veiksmīgu sadarbību, pirms apmācībām būs jānoslēdz trīspusējs sadarbības līgums starp skolu, skolotāju un IT Izglītības fondu.

Pieteikšanās kursiem “Augsta līmeņa programmēšanas mācības, 1.līmenis” līdz 18. oktobrim (pagarinām pieteikšanās termiņu), aizpildot šo pieteikšanās anketu.

Mācību ietvaros tiks apgūtas zināšanas un prasmes tādos tematos kā IT projektu vadības metodes, tīmekļa risinājumu izstrāde ar HTML, CSS, JavaScript, programmēšana Python, darbs ar serveriem, projektu plānošana u.c. Mācību dalībniekiem būs iespēja mācīties praktiski, izstrādājot vairākus programmēšanas projektus. Mācībās liels akcents tiks likts arī uz mācību procesu un formu, lai skolotājiem būtu vieglāk un saprotamāk pasniegt programmēšanu skolēniem.

Mācību saturs ir izstrādāts un aprobēts pirmajos divos mācību gados zinošu lektoru un mentoru no Skola2030, Accenture, MAK IT, Printful, Codelex un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas vadībā.

“Augsta līmeņa programmēšanas mācību, 1. līmenis” plānojums:

04.10.2021. - 18.10.2021.  - Pieteikšanās Augsta līmeņa programmēšanas mācībām.

19.10.2021. - Saziņa ar dalībniekiem. 

20.10.2021. - Pirmā mācību sesija.

25.11.2021. - Otrā mācību sesija.

21.01.2022. - Trešā mācību sesija.

23.02.2022. - Ceturtā mācību sesija.

18.03.2022. - Piektā mācību sesija.

21.04.2022. - Sestā mācību sesija.

Jautājumu un neskaidrības gadījumā rakstiet uz fonds@startit.lv.


Atpakaļ