Attālinātā mācīšanās - Siguldas pilsētas vidusskolas pieredze

Ance Kancere

Siguldas pilsētas vidusskolas programmēšanas skolotāja un IT Izglītības fonda - Start(IT) projektu vadītāja

Esošā situācija valstī un pasaulē mūs visus pārsteidza nesagatavotus. Ir pienācis brīdis, kad mums visiem ir jāapvieno zināšanas, prasmes un pieredze, lai izveidotu labāko iespējamo attālinātas mācīšanās stratēģiju, kas ir pēc iespējas atbilstošāka jau iesāktajam skolas darbības modelim un līdz ar to arī saprotama visām iesaistītajām pusēm – skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Siguldas pilsētas vidusskolas stratēģijā esam iekļāvuši trīs nozīmīgas daļas – galvenie rīki, ar kuru palīdzību tiks nodrošināta saziņa un mācību process, veidi, kā notiks mācīšanās, kā arī tas, kā tiks nodrošināta abpusēja atgriezeniskā saite starp skolotāju un skolēnu.

Veidojot stratēģiju, ņēmām vērā šādus aspektus:

  1. Skolas ietvaros ir vienota pieeja attālinātajam mācību procesam.
  2. Skolotājs izvēlas piemērotāko variantu savam mācību priekšmetam.
  3. Skolēns jau laikus zina, kā notiks komunikācija katrā no mācību priekšmetiem.
  4. Mācību priekšmeta ietvaros pieeja nemainās un tiek iestrādāta sistēma.

Svarīgi ir minēt to, ka jau sākotnēji vērsām uzmanību uz to, ka ir nepieciešams veidot atšķirīgas pieejas sākumskolas un pamatskolas un vidusskolas klasēm, jo arī ikdienā šajās vecuma grupās mācību process ir atšķirīgs, kā arī ir jāņem vērā skolēnu pieredze un prasme organizēt savu darbu patstāvīgi un vecāku loma un iesaiste. 1.-3.klašu grupā galvenie saziņai un mācībām paredzētie rīki ir E-klase, Whatsapp, Youtube un platforma Uzdevumi.lv – rīki, ko skolēni un skolotāji ir izmantojuši jau iepriekš.

Savukārt, vecuma posmā no 4. līdz 12. klasei galvenie saziņai un mācību nodrošināšanai paredzētie rīki ir E-klase un Microsoft Teams (MS Teams) platforma. Šādu darba organizācijas formu, sākot no 4. klases, izvēlējāmies, jo skola jau kādu laiku aktīvi izmanto Microsoft Office 365 sniegtās iespējas un katram skolēnam, sākot no 4. klases, un skolotājam ir pieejams savs Microsoft konts, ar kuru ir iespējams pieslēgties minētajai platformai no jebkuras vietas ar jebkuru ierīci, kurai ir interneta pieslēgums. Tāpat ņēmām vērā aspektu, ka ir nepieciešams klašu darbu organizēt pēc iespējas sakārtotu un viegli pārskatāmu, jo šajos vecuma posmos skolotājam parasti ir liels skaits klašu, ko viņš māca, un skolēns ikdienā sadarbojas ar vairākiem skolotājiem.

Skolēnu mācību process var tikt organizēts dažādi. Sākumskolā lielākā daļa mācības noritēs, strādājot ar mācību grāmatām un darba burtnīcām. Jau iepriekš zināmos laikos būs pieejamas priekšmetu skolotāju konsultācijas, skolotāji savā starpā sadarbosies un veidos integrētus uzdevumus. Pamatskolā un vidusskolā papildus patstāvīgajiem darbiem, kuriem tiks noteikti izpildes un iesniegšanas termiņi, tiks organizētas arī tiešsaistes stundas. Tas nozīmē, ka konkrētā iepriekš paredzētā laikā pēc esošā stundu saraksta, skolotājs un klases skolēni pieslēgsies MS Teams programmai un čata vai videokonferences formātā (formāts tiks izvēlēts atkarībā no mērķa) pārrunās stundas tēmu, uzdos jautājumus, pārspriedīs iespējamos risinājumus.

Ļoti svarīga un neatņemama daļa ikdienas mācību procesā ir abpusējas atgriezeniskās saites sniegšana un saņemšana. Skolotājam ir jāzina, kā sokas katram skolēnam, un skolēnam ir jāsaņem atgriezeniskā saite no skolotāja, lai zinātu, kā viņam konkrētajā uzdevumā ir veicies, kas ir izdevies un pie kā vēl jāpiestrādā. Arī šajā procesā, atbilstoši skolā noteiktajai stratēģijai, galvenie rīki būs E-klase un MS Teams.

 

Pirmā attālināto mācību nedēļa viennozīmīgi būs kā tests, un, balstoties uz iegūtajiem rezultātiem, varēsim turpmāko procesu pielāgot un uzlabot.

Vēlos pateikt, ka lepojos ar savas skolas skolotājiem, kuri ir aktīvi gatavojušies, mācījušies un vēl joprojām domā labākos veidus, kā pēc iespējas kvalitatīvāk sadarboties ar skolēniem! Tāpat arī priecājos par skolēniem, kuri apzinās, cik nozīmīga ir viņu loma attālinātajā mācību procesā un ka viņu palīdzība, sapratne un atbalsts skolotājam ir viena no veiksmes atslēgām, lai viss izdotos!

Manuprāt, ir svarīgi saskatīt iespējas mācīties un apgūt ko jaunu, kas viennozīmīgi mums noderēs arī turpmāk. Nevajag baidīties kļūdīties, jo visam nav jābūt perfektam, īpaši pirmajā reizē. Jau vairākas reizes esmu minējusi, tomēr atkārtošos – mums visiem kopā izdosies!

 

No skolotāju un skolēnu pirmajām sajūtām, uzsākot attālināto mācību procesu:

 “MS Teams vidē ļoti forši ir tas, ka varu saplānot visiem nedēļu uz priekšu un tad veltīt laiku atgriezeniskajai saitei, komunikācijai un labošanai. Ļoti ērti ir komunicēt ar skolēniem, viņiem šī vide patīk. Tomēr ir nepieciešama treniņu diena ar klases audzinātāju, kā to izdarīju ar savu klasi, jo skolēni pirmajās reizēs mēdz augšupielādēt dokumentus nepareizās vietās.” (Emīls Miglinieks, Ķīmijas skolotājs)

“Protams, ka šī situācija ir izaicinājums kā skolotājiem, tā skolēniem, bet jebkuras pārmaiņas un apgūtas prasmes nāk tikai par labu. No skolotāju viedokļa šis ļauj pamēģināt ko tādu, kas ikdienā radītu bažas vai satraukumu (šobrīd tas tā pat ir) - video konferences, virtuāli laboratorijas darbi, individuāli darbi u.c. Savukārt skolēns ir spiests strādāt patstāvīgi, plānot savu laiku un atrast veidus, kā skolotāja sniegto informāciju uztvert vislabāk. Man pašam šis šķiet lielisks sākums kam lielākam - mācību procesa digitalizēšanai un atsaistīšanai no "ierastā formāta", kas sevī ietver skolotāju klases priekšā.” (Andris Jenerts, Fizikas un elektronikas skolotājs)

“Ceru, ka MS Teams būs mana nākotnes darba platforma, tikai jāiestrādājas!” (Egita Gaigalniece, Latviešu valodas un literatūras skolotāja)

“Esmu priecīga, ka mūsu skola izmanto Teams platformu sadarbībai ar skolēniem. Ir ērti un saprotami. Pirms tam tikai Forms izmantoju. Redzu daudzus plusus šim laikam. Mācības aizvadītas intensīvā saziņā ar vairāku klašu skolēniem vienlaicīgi. Jāpalīdz ar padomu, ar iedrošinājumu utt. Rādās, ka mācīties ir stilīgi. Šodien pierādās skolotāju spēja pielāgoties, būt radošiem, vēlme un prasme mācīties. Ak, kā mēs gaidām no skolēniem to, ko paši nemaz negribam darīt. Sadarbība, sapratne un izpalīdzība kolēģu starpā ir visdārgākās īpašības, kas noturēs skolu līmenī.” (Indra Blaua, Vizuālās mākslas un angļu valodas skolotāja)

 

“Programma ir ļoti saprotama, pozitīvi, ka ir grupas, kurās var uzrakstīt jautājumu, un ja skolotājs aizņemts, var atbildēt kāds klasesbiedrs, kas saprot.” (skolēns, 11.klase)

“MS Teams programma ir viegli saprotama tikai tas, ka ir grūti pierast.” (skolēns, 5.klase)

“Tā ir viegli saprotama, no sākuma varbūt nedaudz jāsaprot, kas kur ir, bet tā ir noderīga.” (skolēns, 7.klase)

“Es īsti nesaprotu, bet lēnām sāku saprast ar mammas palīdzību.” (skolēns, 5.klase)

“Ar MS Teams programmu ir viegli strādāt. Tev uzdod, ko vajadzēs pildīt, skolotāji papildus iedod teoriju un aiziet! Nekādas negatīvās puses pagaidām nesaskatu.” (skolēns, 11.klase)

 

 


Atpakaļ