“Elements of AI” pasaulē Nr.1 tiešsaites studiju kurss par mākslīgo intelektu arī latviešu valodā

Lai Latvijas iedzīvotāji pilnveidotu savas zināšanas darbam ar tehnoloģijām un paplašinātu savas digitālās prasmes, no 6. maija ikvienam interesentam arī latviešu valodā ir iespēja apgūt pasaulē Nr.1 atzīto tiešsaistes datorzinātņu mākslīgā intelekta (MI) kursu “Elements of AI” (www.elementsofai.lv). Studiju kursa pildīšanai nav nepieciešamas priekšzināšanas par MI vai programmēšanas prasmes.

Start(IT) ar kampaņas saukli #DomāUzPriekšu aicina visus Latvijas iedzīvotājus nebaidīties un reģistrēties kursam. Studiju kurss ir viegli uztverams, tā apguve prasa vidēji 25 – 30h, ko ikviens var pildīt sev brīvā laikā un savā tempā, tam nav noteikta uzsākšanas vai noslēguma laika. Kurss ir paredzēts ikvienam, neskatoties uz dzimumu, vecumu, izglītību vai profesiju. Kursam ir sešas daļas un 25 uzdevumi, kas sniedz ieskatu MI pamata metodēs. Pēc studiju kursa beigšanas ikviens varēs izprast būtiskākos MI aspektus, kritiski spriest par MI jautājumiem un apgalvojumiem, tādējādi uzlabojot savas digitālās prasmes un zināšanas darbam ar MI risinājumiem.

Studiju kursa adaptācijā lielu ieguldījumu sniegusi RTU, kas ir atbildīga ne tikai par kursa tehnisko uzraudzību Latvijā, bet arī par studiju kredītpunktu piešķiršanu gan saviem studentiem, gan ikvienam Latvijas iedzīvotājam, kas varēs pieteikties RTU mūžizglītības sertifikātam.

Kopš “Elements of AI” izveides 2018. gada pavasarī tam reģistrējušies 400 000 cilvēku no vairāk nekā 170 valstīm. 25% no tiem, kas reģistrējušies, ir virs 45 gadiem, 40% ir sievietes. Helsinku Universitātē, kas ir viena no kursa autoriem, datorzinātņu studiju programmās par 80% pieaudzis sieviešu pieteikumu skaits.

IT Izglītības fonds – Start(IT), kas ir oficiālais “Elements of AI” partneris Latvijā (kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti (RTU)), ir izvirzījis mērķi kursa apguvē iesaistīt vismaz 1% Latvijas sabiedrības. “Elements of AI” ir pieejams bez maksas, tā autori ir tehnoloģiju uzņēmums Reaktor un Helsinku Universitāte. Kursu finansē Somijas valdība Somijas prezidentūras Eiropas Savienības (ES) Padomē 2019. gada ietvaros. Tulkojumu ES valodās nodrošina Eiropas Komisija.

 

Kontakti:

Evija Celma, Nodibinājums IT Izglītības fonds, izpilddirektore

Tālr. 29660930

e-pasts: evija.celma@startit.lv

 

Jana Saulīte, Communications&Strategies, projektu vadītāja

Tālr. 29533184

e-pasts: jana.saulite@strategies.lv


Atpakaļ