Ielikti pamati spēcīgai programmēšanas skolotāju kopienai

Maijā noslēdzās programmēšanas skolotāju mācības, lai programmēšanas skolotāji varētu pasniegt augstākā līmeņa programmēšanu vidusskolas vecuma skolēniem pēc Skola2030 izstrādātā vidusskolas pilnveides modeļa. 31 skolotājs, tajā skaitā 21 pedagogs no reģioniem, saņēma nodibinājuma IT Izglītības fonda Start(IT) apliecības.

Mācības plānots turpināt arī nākamajos gados, lai Latvijā attīstītu un nostiprinātu spēcīgu programmēšanas skolotāju kopienu. Mācību laikā pedagogi papildināja zināšanas tematos, kas jau no nākamā mācību gada būs būtiski, lai vidusskolas vecuma skolēniem aizraujošā un interesantā veidā pasniegtu programmēšanas mācību stundas, vienlaikus praktiski parādot, kā iegūtās iemaņas var noderēt reālajā dzīvē.

Mācības četrās kārtās organizēja IT Izglītības fonds Start(IT), kas ir izstrādājis bezmaksas materiālus datorikas un programmēšanas pamatu apguvei skolās. Mācību saturu sagatavoja un pasniedza zinoši mentori un lektori no Skola2030, Accenture, MAK IT, Printful, Codelex un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas.

“Ņemot vērā aktuālo situāciju Latvijā un pasaulē, arī IT Izglītības fonds pielāgojās, un ceturtā augsta līmeņa programmēšanas mācību kārta divos posmos norisinājās tiešsaistē. Lai arī lektoriem bija jāpielāgojas jaunajai situācijai, tajā skaitā jāpārstrādā sagatavotie mācību materiāli, lai tie būtu piemēroti tiešsaistes formātam, mācības bija veiksmīgas. Programmēšanas skolotāji atzina, ka pozitīvā iezīme mācībām tiešsaistē ir iespēja pēc tam atkārtoti noskatīties lekciju videoierakstus, vēlreiz patstāvīgi iedziļinoties tēmā. Tāpat daļu no konkrētās dienas skolotāji var veltīt darbam skolā, tādējādi pagūstot gan mācīties paši, gan arī komunicēt ar saviem skolēniem. Mācību dalībnieki uzsvēra, ka viņiem pietrūkst iespējas satikties klātienē, komunicēt un pārrunāt aktuālos jautājumus gan savā starpā, gan ar Start(IT) mentoriem un lektoriem. Ļoti gaidām, kad varēsim tikties klātienē, organizējot jau nākamo programmēšanas mācību līmenī,” skaidroja Start(IT) vadītāja Evija Celma.

Mācību noslēdzošajā pirmajā posmā skolotāji papildināja zināšanas par datubāzēm un SQL sintaksi, tajā skaitā ieguva idejas uzdevumiem un projektu darbiem, ko šajā tematā izstrādāt kopā ar skolēniem. Savukārt otrajā posmā pedagogi iedziļinājās tādā aktuālajā tematā kā dizaina domāšana. Skolotāji tika iepazīstināti ar dizaina domāšanas konceptu, kā arī vairākiem projektu piemēriem, kur dizaina domāšanas process kāda produkta attīstībā ir īstenots globālā, Latvijas un skolas līmenī. Izskanēja piemēri no Uber, LMT, Infogram un Siguldas pilsētas vidusskolas pieredzes.

Noslēdzošajā mācību posmā ikvienam dalībniekam bija iespēja dzirdēt kolēģu pieredzes stāstus par augsta līmeņa programmēšanas ideju un satura īstenošanu skolās jau šobrīd. Savā pieredzē dalījās programmēšanas skolotājas no Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskolas un Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas. Skolotāju stāsti apliecināja, ka jauniešiem patīk strādāt ar mūsdienīgām tehnoloģijām un metodēm, kas ir līdzīgas vai tādas pašas, ko pielieto praktiskajā darbībā tehnoloģiju uzņēmumos. Tā ir laba motivācija skolotājam, lai viņš ieguldītu papildu laiku, radošumu un izdomu, lai radītu sev un skolēniem arvien jaunus izaicinājumus.

“Apliecības par augsta līmeņa programmēšanas mācībām pedagogi saņem 100 klātienes stundu apjomā, taču vēlos uzsvērt, ka skolotāji patstāvīgi un grupu darbu izstrādē iedziļinājās un kopumā ir ieguldījuši daudz vairāk laika. Mēs ļoti lepojamies ar mācību dalībnieku paveikto un ceram, ka daļa no šīs grupas dalībniekiem kļūs par mentoriem nākamajai grupai,” papildināja E. Celma.

Start(IT) augsta līmeņa programmēšanas mācībās skolotāji ir apguvuši IT projektu izstrādes principus, programmēšanas pamatus Python, JavaScript, HTML un CSS. Mācību dalībnieki ir apguvuši pamata prasmes darbā ar serveriem un to savienošanu ar tīmekļa risinājumiem, kā arī nostiprinājuši zināšanas par datubāzēm un guvuši idejas dažādiem projektu darbiem.

 

Izglītības iestādes, kuru pedagogi piedalījās mācībās: Ādažu vidusskola, Aizkraukles novada vidusskola, Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola, Babītes vidusskola, Cēsu Valsts ģimnāzija, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija, Jelgavas Valsts ģimnāzija, Ķekavas vidusskola, Liepājas Valsts 1. ģimnāzija, Līvānu 1. vidusskola, Lizuma vidusskola, Ludzas pilsētas ģimnāzija, Madonas Valsts ģimnāzija, Mārupes Valsts ģimnāzija, PIKC Ogres tehnikums, Austrumlatvijas Tehnoloģiju vidusskola, Riebiņu vidusskola, Rīgas 10. vidusskola, Rīgas Angļu ģimnāzija, Rīgas Ostvalda vidusskola, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija, Rīgas Valsts 3. ģimnāzija, Rīgas Valsts vācu ģimnāzija, Rīgas Zolitūdes ģimnāzija, Rūjienas vidusskola, Saldus vidusskola, Tukuma 2. vidusskola, V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola, Valmieras Valsts ģimnāzija, Zentas Mauriņas Grobiņas novada vidusskola.

 

Mācības tika organizētas pedagogiem ar priekšzināšanām programmēšanā un tiem, kuri potenciāli varētu pasniegt augstākā līmeņa progammēšanu vidusskolas vecuma skolēniem.


Atpakaļ