Izvēloties atbilstošu dāvanu, varam palielināt meiteņu interesi par IT nozari

Konstruktora dāvināšana meitenēm un dzimuma lomu izvērtēšana dažādos bērnu raidījumos var būtiski ietekmēt sieviešu īpatsvaru informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) sektorā. Tie ir divi no desmit ieteikumiem, kas izriet no IT Izglītības fonda un Accenture uzdevumā veiktā domnīcas Providus pētījuma.

Pētījums latviešu valodā

Pētījums angļu valodā

Tajā tika secināts, ka bērni jau agrīnā vecumā saņem atšķirīgu iedrošinājumu interesēties par STEM nozarēm. Sabiedriskās domas aptaujā, kuras pamatā bija dati no pētījumu centra SKDS, tika jautāts, kādu dāvanu Latvijas iedzīvotājs izvēlētos dāvināt 7 gadīgai meitenei un zēnam. Rezultāti parādīja, ka meitenei ir četras reizes mazākas iespējas dāvanā saņemt konstruktoru – rotaļlietu, kas veicinātu interesi par mehānismiem, to uzbūvi, kas nākotnē varētu raisīt interesi par STEM mācību priekšmetiem. Tikai 12% aptaujāto pieļāva iespēju meitenei dāvanā pasniegt konstruktoru, kamēr zēniem attiecīgo dāvanu izvēlētos gandrīz 50% respondentu. Meitenēm retāk dāvinātu arī līdzīga mērķa rotaļlietu – lego, biežāk izvēlētos dāvināt izglītojošas spēles, grāmatas, saldumus un lelles. Tāpat valstiskā līmenī ir jādomā par to, lai bērnu raidījumu vadītāji būtu gan vīrieši, gan sievietes.

Lai arī tehnoloģiju nozare sabiedrības uztverē ir ļoti perspektīva joma, lai tajā izvēlētos nākotnes profesiju, meitenes retāk tiek iedrošinātas veidot IKT karjeru. Studijas informācijas tehnoloģiju (IT) jomā ir biežākais ieteikums 15 gadīgiem zēniem, kamēr vienaudzēm meitenēm tas būtu tikai ceturtais ieteiktais studiju virziens. Meitenēm vairāk ieteiktu studijas izglītības, veselības un juridisko pakalpojumu nozarēs. 66% Latvijas iedzīvotāju meitenēm ieteiktu IKT sektoru nākotnes profesijai, bet zēniem attiecīgi – 86%. Pieaugot cilvēka vecumam, sievietēm darbu IKT nozarē (profesijas pārkvalifikācijas gadījumā) ieteiktu ievērojami retāk jeb 45% Latvijas iedzīvotāju, kamēr vīriešiem – to rosinātu 75% aptaujāto.

Sabiedrībai kopumā IKT nozare asociējas kā nozare, kur ir labi atalgots darbs (66%), kurā pēc darbiniekiem ir liels pieprasījums (46%), tomēr vienlaikus daļai iedzīvotāju ir priekšstats, ka nozarē ir grūtības darbu savienot ar personīgo dzīvi. Savukārt IT nozarē strādājošās sievietes pētījuma ietvaros veiktajās fokusgrupās apliecināja tieši pretējo – paskaidrojot, ka darbu IT nozarē var veiksmīgi savienot ar ģimenes dzīvi. Jāatzīmē, ka sievietēm IKT sektoru biežāk ieteica respondenti, kuri uzskata, ka to var labi savienot ar ģimenes dzīvi, kamēr vīriešu gadījumā atalgojuma un pieprasījuma dēļ.

“IT nozarei ir jāturpina izglītot sabiedrību par karjeras iespējām un IT profesijām. IKT nozare ir plaša nozare, kas dod iespējas cilvēkiem attīstīt savas stiprās puses un labās īpašības apvienot ar IT zināšanām, tādējādi kļūstot par pieprasītiem speciālistiem. Šogad un 2021. gadā turpināsim skaidrot IT profesijas, jo ne visi nozares darbinieki programmē. Tāpat, lai arī ekonomika un grāmatvedība sabiedrībā tiek uzskatīta par meitenēm piemērotām profesijām, tomēr praksē un ikdienas darbā grāmatvežiem un IT speciālistiem ir nepieciešamas līdzīgas prasmes,” uzsver Accenture vadītājs Latvijā Maksims Jegorovs.

“IT ir salīdzinoši jauns sektors, bet tā attīstība ir ļoti strauja un nākotnē nebūs tādas nozares, kurā nebūs nepieciešami IT speciālisti. Jebkurā nozarē ir svarīgs līdzsvars, tāpēc ir būtiski izprast, kāpēc šis līdzsvars nepastāv, lai domātu risinājumus. Start(IT) gadiem ir strādājis, lai datorika un programmēšana netiktu mācīta tikai pulciņos. Esam gandarīti, ka no šā gada septembra to sāks mācīt kā atsevišķu mācību priekšmetu. Vienlaikus atbalsts skolām būs nepieciešams arī turpmāk. Pētījums apliecina, ka IT uzņēmumiem ir jāpalīdz skolotājiem skaidrot dažādas IT nozares profesijas, lai pedagogi to var nodot skolēniem. Tāpat vēlos uzsvērt, ka sabiedrībā, kur meitenēm tiek dāvinātas atšķirīgas dāvanas un tiek sagaidītas dažādas uzvedības normas (meitenēm vairāk tiek prasīta pieklājība, paklausība), ietekmēs to, kādiem aspektiem meitenes un puiši pievērsīs uzmanību, mācoties datoriku un programmēšanu. Iespējams, datorikas un programmēšanas saturs ir jāmāca puišiem un meitenēm atsevišķās klašu grupās, ” skaidro IT Izglītības fonda Start(IT) vadītāja Evija Celma.

“Pētījumā secinām, ka Latvijā ir milzīgs IKT cilvēkresursu potenciāls, kas tiek zaudēts tieši dzimumtipisko stereotipu dēļ. Lai arī nepastāv viens risinājums, noteikti nepieciešams mērķtiecīgi strādāt tieši pie sterotipu mazināšanas un atspēkošanas visās vecumgrupās: sākot ar jaunajiem vecākiem, kas izvēlēsies, dāvināt meitenei leļļu ratus vai konstruktoru, un, beidzot ar uzņēmumu vadību, kas noteiks, cik un vai svarīgs uzņēmuma līmenī ir jautājums par darba vidi, kas ir iekļaujoša ikvienam,” norāda domnīcas Providus pētniece Sintija Tarasova.

Pētījums ietvēra sabiedriskās domas aptauju, kuras pamatā bija dati no pētījuma centra SKDS, kurā piedalījās vairāk nekā 1000 Latvijas iedzīvotāju, kā arī fokusgrupas, interneta aptaujas un ekspertu viedokļus. Ar visu pētījumu var iepazīties www.providus.lv un www.startit.lv (tas drīzumā būs pieejams arī angļu valodā). Pētījums tika veikts, lai saprastu iemeslus, kāpēc IKT sektorā no nedaudz vairāk nekā 21 tūkst. IT speciālistiem tikai 21% ir sievietes.*

IT Izglītības fonda projekts Start(IT) ir sociāls izglītības projekts, kura mērķis ir attīstīt cilvēku digitālās prasmes. Start(IT) bez maksas piedāvā apgūt datoriku un programmēšanas pamatus portālā www.startit.lv. Fonda dibinātāji ir Accenture, RTU un MAK IT. Atbalstītāji – Latvijas Mobilais Telefons, eazyBI, Emergn, VEFRESH, Reihmanis & Partneri. Fonda sadarbības partneri ir Codelex, VISMA, RIGA COMM, Baltic3D.eu, Latvijas Universitāte, Latvijas Informācijas un Komunikācijas tehnoloģijas asociācija, Latvijas Informātikas skolotāju asociācija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas 22. vidusskola, “Skola2030”, Valsts izglītības satura centrs un Transporta un sakaru institūts.

*IT speciālistu skaits un sektorā kopumā strādājošo skaits ir divi dažādi rādītāji.


Atpakaļ