Kampaņa "Start IT" II semestrī. Piesakiet IT profesionāļu vizīti savā skolā!

🟢 Kas ir kampaņa “Start IT”?

Mēs, IT Izglītības fonds sadarbībā ar IT uzņēmumu, fonda dibinātāju, Accenture, un atbalstītāju EazyBI turpinām pagājušajā gadā iesākto kampaņu “Start IT”, kuras ietvaros tehnoloģiju jomas profesionāļi dosies uz Rīgas un Pierīgas vidusskolām, lai 11. un 12. klašu skolēniem pastāstītu vairāk par IT nozari. Skolās nozares eksperti turpinās iepazīstināt skolēnus ar IT daudzveidību un dalīsies savā pieredzes stāstā par savu profesionālā ceļa izvēli jeb kas tieši viņus pamudināja veidot karjeru tehnoloģiju nozarē. 


Kampaņas ideja ir radusies balstoties uz 2022. gada pētījumu “Digitālās prasmes nākotnes karjerai”. Pētījuma viens no uzdevumiem bija kritiski izvērtēt digitālās pratības līmeni un piemērotību ar tehnisko jaunradi saistītas karjeras veidošanai indivīdu līmenī un atbilstību sabiedrības vajadzībām. Balstoties uz pētījuma secinājumiem un rekomendāciju iesaistīt nozari, lai jaunieši gūtu priekštatu par IT jomas daudzveidību un saprastu digitālās pratības nozīmīgumu ne tikai mācību procesā, bet arī profesionālajā izaugsmē- karjeras izvēlē, tika definēti trīs kampaņas mērķi: 

👉 aktualizēt STEAM mācību priekšmetus, parādot to, ka Latvijā tehnoloģiju joma paplašinās un karjeras izvēles spektrs nozarē ir starpdisciplinārs un dinamiski attīstās,

👉 iedrošināt jauniešus, ka tehnoloģiju jomā nav obligāti nepieciešamas “raķešzinātnieka” prāta spējas, lai konkurētu ar tehnoloģijām saistītajā darba tirgū,

👉 palielināt interest jauniešiem par studiju programmām Latvijā, kuras ir saistītas ar tehnoloģijām un eksaktajām zinātnēm. 


Kampaņas “Start IT” norise 2023./2024. mācību gadā:

1. semestrī no 18. semtembra līdz 12. decembrim
2. semestrī no 1. februāra līdz 30. aprīlim ✅

 

 

🟢 Kā skolai pieteikties?

Līdz 26. janvārim Rīgas un Pierīgas skolas var pieteikt IT profesionāļu vieslekcijas 👉 ŠEIT, izvēloties kalendārā kādu no pieejamajiem datumiem un aizpildot pieteikšanās anketu. 

 

 

🟢 Kā līdz šim mums ir veicies?

Pagājušā mācību gada beigās mēs uzsākām šīs kampaņas pilotprojektu “Start IT”, kura ietvaros daudzi Accenture IT jomas profesionāļi devās uz Rīgas vidusskolām, lai pastāstītu 9. - 12. klašu skolēniem par to, kā ir strādāt IT jomā un, kas nepieciešams, lai ar tehnoloģijām varētu nodarboties gan hobija līmenī, gan profesionāli, veidojot karjeru dažādās nozarēs. 


Šī mācību gada pirmajā semestrī, ar tādu pašu mērķi,  mēs oficiāli uzsākām kampaņu “Start IT”, kuras ietvaros turpināja dalību Accenture jomas profesionāļi un iniciatīvai pievienojās arī uzņēmums EazyBI. Jomas pārstāvji devās ne tikai uz Rīgas, bet arī Pierīgas vidusskolām, lai tiktos  ar 11. - 12. klašu jauniešiem.


Kampaņas pirmais pusgads

2023./2024. m.g. I semesris 

Mācību gada pirmajā semestrī piedalījās 34 vidusskolas, piesakot kopā 77 klases. Šeit varat aplūkot kā mums ir veicies, tiekoties ar 1243 jauniešiem.


Kampaņas pilotprojkets

2022./2023. m.g. II semesris 

Pilotprojektā piedalījās 15 vidusskolas, piesakot kopā 65 klases. Šeit varat aplūkot kā mums ir veicies, tiekoties ar 1130 jauniešiem.

 

 

 

 

 


Atpakaļ