Pārskats par datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 2., 5., un 8. klasei

Startit.lv sadaļā “Datorika” ir pieejami mācību materiāli gan skolotājiem, gan skolēniem. Saturs ir paredzēts šī mācību priekšmeta pasniegšanai no 1. līdz 9. klasei.

Turpinot iepriekšējā gadā uzsākto, ar skolotāja Ojāra Krūmiņa palīdzību Start(IT) ir veicis izstrādāto materiālu salīdzinājumu ar datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 2., 5., un 8. klasei. Pārskatā iekļauti sasniedzamie rezultāti no programmas parauga, atbilstošās klases un stundas, kurās ir iespējams atrast materiālus datorika.startit.lv  platformā, kā arī informācija par tematiem, kurus ir iespējams integrēt citos mācību priekšmetos. Detalizētu informāciju skatīt šeit: 

Novēlam visiem veiksmīgu jauno mācību gadu!


Atpakaļ