Pilnveidotais pārskats par Start(IT) mācību materiāliem un datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 1.- 9. klasei

Startit.lv sadaļā “Datorika” ir pieejami dažādi mācību materiāli gan skolotājiem, gan skolēniem. Saturs ir paredzēts šī mācību priekšmeta pasniegšanai no 1. līdz 9. klasei.


Līdz šim ar skolotāja Ojāra Krūmiņa palīdzību Start(IT) ir veicis izstrādāto materiālu salīdzinājumu ar datorikas mācību priekšmeta programmas paraugu 1., 2., 4., 5., 7. un 8. klasei.


Materiālu salīdzinājums ir arī veikts 3., 6. un 9. klasei. Pilnveidoto apkopojumu var apskatīt šeit: Parsksts_Skola2030_macibu_programma_un_StartIT_Datorikas_macibu_materiali_1_9_klasei

 

Pārskatā ir iekļauti:


Atpakaļ